Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

VMK-nämnden

VMK-nämnden är övervakare av och beslutsinstans för kontrollfrågor. Nämnden verkar för en ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning.

Nämndens ledamöter
Ordinarie

Lennart Rådström (ordf.)
Urban Olsson
Klas Ivert
Kristian Areskog
Sven-Erik Gustavsson

Suppleanter

Bengt Algotsson
Albert Eliasson
Jan Gustafsson
Sten Andersson

Ledamöterna är nominerade av de nationella partsorganen. Dessutom deltar Christoffer Gillström som adjungerad representant för Skogsstyrelsen i nämndens möten. Håkan Rönnbäck (Chef VMK) är adjungerad som föredragande och sekreterare i nämnden.
Verksamhetsberättelser

VMK-nämnden avger årligen sin verksamhetsberättelse på VMK:s stämma. Verksamhetsberättelserna finns att läsa nedan:

2018

2017

2016

2015

2014